Zapisy Online


Zapisz się online do naszej szkoły!    Preferowane miejsce nauki:

    Preferowany kierunek - możesz również wpisać w pole Uwagi, jeżeli nie znajdziesz kierunku na liście.


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez "Szkołę Policealną PERSPEKTYWA" zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje także przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania.