Rejestrator medyczny – Kurs Lublin

Rejestratorka Medyczna Lublin - Kurs - Szkoła Policealna


Rejestrator medyczny - Sekretarka medyczna Kurs w Lublinie


Kurs skierowany jest do osób z wykształceniem minimum średnim, które chcą podjąć pracę zawodową w placówkach medycznych, ośrodkach zdrowia, gabinetach lekarskich, szpitalach, sanatoriach oraz tych, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Wykonywanie zawodu rejestratorka/sekretarka medyczna polega na realizacji przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zadań związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych. Sekretarka medyczna organizuje pracę biurową, zajmuję się umawianiem wizyt pacjentów i ich bezpośrednią obsługą.

Tryb weekendowy oraz stacjonarny
Czas trwania kursu: 40 h


Cennik


 • Cena zajęć grupowych: 550 ZŁ

Terminy


Więcej informacji o terminach pod numerem telefonu: +48 791 909 949 .


Absolwent otrzymuje


 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim

Program


1. Zasady pracy w służbie zdrowia

 • struktura, źródła finansowania
 • ustawy na podstawie których funkcjonują placówki służby zdrowia
 • organy kontroli i nadzoru
 • współpraca z NFZ- zakres świadczeń refundowanych

2. Zarządzanie recepcją, organizacja i elementy wizerunku sekretariatu medycznego

 • rola rejestracji w funkcjonowaniu placówki medycznej
 • wyposażenie sekretariatu medycznego
 • ochrona danych osobowych: dane zwykłe i wrażliwe
 • obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej

3. Rola poprawnej sprawozdawczości w finansowaniu świadczeń zdrowotnych

 • rozliczenia w ramach NFZ
 • raporty miesięczne, kontrole, kary
 • system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

4. Prowadzenie dokumentacji medycznej

 • rodzaje dokumentacji medycznej
 • dokumentacja papierowa, elektroniczna, „za zgodność”
 • zasady udostępniania dokumentacji i ich archiwizacji
 • wypisywanie zaświadczeń
 • sporządzanie wypisów dla pacjentów
 • sporządzanie odpisów dokumentacji lekarskiej

5. Profesjonalna obsługa pacjenta

 • kultura i etyka zawodu, tajemnica zawodowa
 • komunikacja z pacjentem: kontakt bezpośredni i telefoniczny
 • komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność
 • współpraca z trudnym klientem

6. Obsługa komputera i urządzeń biurowych

 • rejestracja pacjentów, konfiguracje programu
 • prowadzenie kolejki oczekujących
 • prowadzenie terminarzy lekarzy
 • elektroniczna dokumentacja medyczna

Miejscowości z których słuchacze uczęszczają na nasz Kurs Rejestratora Medycznego to: Lublin, Puławy, Chełm, Zamość.
Dołącz i Ty!