Opiekun medyczny z Aktywizacją Seniora – Szkoła Lublin

Opiekun Medyczny Lublin - Szkoła Policealna Medyczna Za Darmo

NOWOŚĆ


Opiekun Medyczny - Szkoła w Lublinie


Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym


Wiedza i umiejętności absolwenta


 • Rozpoznawanie i rozwiązanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku
 • Pomoc i udzielanie wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej
 • Pomoc podopiecznym w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych
 • Podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym
 • Asystowanie personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • Świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i higienicznych wobec swoich podopiecznych

Perspektywa pracy


 • W placówkach opieki zdrowotnej
 • W ośrodkach rehabilitacyjnych
 • W prywatnych klinikach
 • W hospicjum
 • W domu pomocy społecznej
 • fundacjach

Wymagane dokumenty


 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki

Plan nauczania


Miejscowości z których słuchacze uczęszczają na nasz kierunek Opiekun Medyczny to: Lublin, Puławy, Chełm, Zamość.
Dołącz i Ty!