Technik Masażysta Rehabilitacja Sportowa – Szkoła Lublin

Technik Masażysta Lublin - Szkoła Masażu Policealna Za Darmo

NOWOŚĆ


Technik Masażysta - Szkoła w Lublinie


Technik masażysta jest profesjonalnym pracownikiem służby zdrowia, realizującym swoje zadania zawodowe w kontakcie z ludźmi, będącymi w różnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, społecznej i zawodowej. Technik masażysta posiada wiedzę i umiejętności wykonywania masażu leczniczego, sportowego i kosmetyczno-profilaktycznego. Jest przygotowany do wykonywania różnych rodzajów masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych, obserwowania i oceniania reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowania technik masażu, obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej stosowanych podczas masażu. Masażysta dodatkowo przeprowadza zabiegi fizjoterapeutyczne, które wspomagają leczenie i rehabilitację chorych.


Wiedza i umiejętności absolwenta


 • planowanie czynności wchodzących w skład masażu tj. ugniatanie, oklepywanie i wstrząsanie tkanek mięśni, stosowanie chwytów śrubowych, suwających, wibracyjnych
 • wykonywanie masażu leczniczego i rehabilitacyjnego u osób ze schorzeniami narządu ruchu, układu nerwowego, krążenia, przemiany materii, w celu poprawy ukrwienia tkanek, zmniejszenia bolesności kości, stawów i mięśni
 • wykonywanie masażu u sportowców uprawiających różnego rodzaju dyscypliny sportowe, usprawniający określone partie mięśni
 • wykonywanie masażu kosmetycznego w celu poprawy samopoczucia u człowieka zdrowego
 • stosowanie różnych techniki i metod masażu w zależności od typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych
 • wykonywanie masażu klasycznego i segmentarnego, drenażu limfatycznego, masażu izometrycznego
 • stosowanie, na polecenie lekarza, ćwiczeń kinezyterapeutycznych w postaci gimnastyki leczniczej, zabaw ruchowych, terapii zajęciowej oraz niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych

Perspektywa pracy


 • zakładach rehabilitacyjnych
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych
 • prywatnych salonach/gabinetach masażu
 • uzdrowiskach
 • ośrodkach pomocy społecznej

Wymagane dokumenty


 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki

Plan nauczania


Miejscowości z których słuchacze uczęszczają na nasz kierunek Technik Masażysta to: Lublin, Puławy, Chełm, Zamość.
Dołącz i Ty!