Asystentka Stomatologiczna z Ortodoncją – Szkoła Lublin

Asystentka Stomatologiczna Lublin - Szkoła Policealna Medyczna Za Darmo

NOWOŚĆ


Asystentka Stomatologiczna - Szkoła w Lublinie


Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego. Zadania zawodowe asystentki w Polsce dotyczą głównie: asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych, obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami. Ponadto asystentka porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki w trakcie i po zabiegu stomatologicznym oraz segreguje odpady. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przed zabiegowe i po zabiegowe w formie ustnej i pisemnej. Obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu. Współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, stosując przepisy prawa. W swojej pracy posługuje się programem do obsługi gabinetu dentystycznego. Sporządza terminarz przyjęć pacjentów i rejestruje zabiegi stomatologiczne. Współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracownią techników dentystycznych.


Wiedza i umiejętności absolwenta


 • przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy
 • przygotowywanie i przechowywanie leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii
 • wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
 • asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów
 • profesjonalne komunikowanie się z pacjentem
 • obsługa programów komputerowych umożliwiających prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej

Perspektywa pracy


 • Prywatne Gabinety Stomatologiczne
 • Poradnie i Kliniki Stomatologiczne

Wymagane dokumenty


 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki

Plan nauczania


Miejscowości z których słuchacze uczęszczają na nasz kierunek Asystentka Stomatologiczna to: Lublin, Puławy, Chełm, Zamość.
Dołącz i Ty!