O nas


Szkoły Policealne Perspektywa są z Wami od 2015 roku. Jesteśmy szkołą prywatną z uprawnieniami szkoły publicznej. Absolwent, który ukończył dany kierunek otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz przystępuje do egzaminu zawodowego.

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.

Odpowiadając na potrzeby naszych słuchaczy i kursantów, oraz zmieniający się rynek pracy proponujemy szeroki wybór zawodów, kwalifikacji, umiejętności. Głęboko wierzymy w to, że na naukę nigdy nie jest za późno. Otwartość, elastyczność i miła atmosfera wspierają u nas rozwój wszystkich, którzy chcą zdobyć zawód, przekwalifikować się, podnieść wykształcenie, poszerzyć swoje horyzonty, nabyć nowe umiejętności.

Naszym największym obowiązkiem jest przede wszystkim doskonałe i rzetelne wykształcenie grupy ludzi, która w przyszłości zasili szeregi branży sektora medycznego, informatycznego, kosmetycznego czy też administracyjnego i będzie kształtować przyszłość naszego kraju.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych pedagogów, trenerów i praktyków. Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno nauczyciele akademiccy z uniwersytetów i szkół wyższych, doświadczeni pedagodzy, jak również praktycy życia gospodarczego, m.in. z instytucji finansowych, urzędów, banków, salonów SPA, gabinetów kosmetycznych, stomatologicznych, szpitali, aptek, firm informatycznych i innych firm prywatnych w całej Polsce.


Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia Policealnej Szkoły Zawodowej oraz przystąpienia do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną jest:

 • minimum 50% frekwencji
 • napisanie w każdym semestrze nauki min. jednego sprawdzianu z każdego nauczanego przedmiotu, pozytywna ocena (co najmniej dopuszczający) upoważnia słuchacza do przystąpienia do egzaminu semestralnego
 • uzyskanie zaliczenia z egzaminów semestralnych z każdego nauczanego przedmiotu w danym semestrze kształcenia
 • zaliczenie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze godzinowym dla danego zawodu- zdanie kompletnie uzupełnionej umowy oraz dzienniczka praktyk do sekretariatu szkoły

Dodatkowe zalety nauki w Szkole Policealne PERSPEKTYWA w Lublinie

 • bezpłatne zaświadczenia uprawniającego do ubiegania się o zasiłek rodzinny, alimentacyjny oraz rentowy
 • bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS
 • bezpłatne legitymacje uprawniającej do zniżek komunikacyjnych
 • indywidualne podejście
 • oferujemy ceny na każdą kieszeń, większość kierunków kształcenia w naszej szkole jest za darmo,
 • dział obsługi klienta pomaga w wyjaśnieniu wszelkich spraw, zawsze z uśmiechem,
 • dyrekcja wyznacza specjalne dyżury dla Słuchaczy,
 • naszym Słuchaczom i Kursantom przyznajemy zniżki na kursy zawodowe, maturalne i gimnazjalne

Zapraszany do skorzystania z naszej oferty!