Higienistka Stomatologiczna z Implantologią – Szkoła Lublin

Higienistka Stomatologiczna Lublin - Szkoła Policealna Medyczna Za Darmo

NOWOŚĆ


Higienistka Stomatologiczna - Szkoła w Lublinie


Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno – leczniczych, które wykonuje samodzielnie na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Wykonuje wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej. Higienistka stomatologiczna wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi nad i poddziąsłowe, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej i pisemnej. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, w trakcie i po zabiegu. Stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji zadań zawodowych. Ponadto współpracuje m.in. ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, pracownią techniki dentystycznej i poradnią radiologiczną .Higienistka stomatologiczna zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowana jest także do wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego.


Wiedza i umiejętności absolwenta


  • Przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżąca konserwacja sprzętu
  • Organizowanie prac związanych z wykonywaniem usług stomatologicznych
  • Prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
  • Wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty
  • Wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego

Perspektywa pracy


  • Prywatne gabinety stomatologiczne
  • Państwowe centra opieki stomatologicznej

Wymagane dokumenty


  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki

Plan nauczania


Miejscowości z których słuchacze uczęszczają na nasz kierunek Higienistka Stomatologiczna to: Lublin, Puławy, Chełm, Zamość.
Dołącz i Ty!