Technik BHP z Elementami Postępowania Administracyjnego – Szkoła Lublin

Technik BHP Lublin - Szkoła Policealna Za Darmo

NOWOŚĆ


Technik BHP - Szkoła w Lublinie


Technik BHP jest to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo miejsca pracy, która powinna być zatrudniona w każdym przedsiębiorstwie liczącym powyżej stu pracowników. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług inspektora BHP który prowadzi własną działalność gospodarczą. Technik BHP bada przyczyny wypadków i wnioskuje o ich usunięcie. Prowadzi rejestr chorób zawodowych oraz dokumentacji dotyczących wypadków przy pracy w danym przedsiębiorstwie. Przygotowuje i wdraża analizy dotyczące BHP oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń.


Wiedza i umiejętności absolwenta


 • Ocena i kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy;
 • umiejętne rozwiązywanie problemów organizacyjnych i technicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • prowadzenie doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • ocena ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne lub biologiczne występujące w środowisku pracy, jak również określania sposobów ich eliminowania bądź ograniczania;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

Kursy doszkalające


 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne dla BHP

Perspektywa pracy


 • Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wymagane dokumenty


 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki

Plan nauczania


Miejscowości z których słuchacze uczęszczają na nasz kierunek Technik BHP to: Lublin, Puławy, Chełm, Zamość.
Dołącz i Ty!