Podolog – Szkoła Lublin

Podolog Lublin - Szkoła Policealna Za Darmo

NOWOŚĆ


Podolog - Szkoła w Lublinie


Podolog posiada wiedzę i umiejętności do diagnozowania oraz leczenia chorób stóp. Zakres zabiegów podologicznych jest bardzo szeroki. Od podologa wymaga się znajomości dziedzin diabetologii, dermatologii, chirurgii, a nawet ortopedii.


Wiedza i umiejętności absolwenta


 • wykonywanie zabiegów profilaktyczno-pielęgnacyjno-leczniczych na stopach
 • organizowanie prac związanych z wykonywaniem zabiegów podologicznych
 • prowadzenie edukacji i profilaktyki w zakresie zdrowia stóp
 • prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem gabinetu podologicznego

Perspektywa pracy


 • gabinety podologiczne
 • gabinety kosmetyczne
 • gabinety medycyny estetycznej
 • domy pomocy społecznej
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • ośrodki SPA
 • własna działalność z zakresu podologii

Przedmioty w toku nauczania


 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy podologii
 • Wykonywanie zabiegów podologicznych
 • Edukacja i profilaktyka w zabiegach podologicznych
 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Podstawy dermatologii

Wymagania


 • ukończone 18 lat
 • dowód osobisty
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (zdana matura nie jest konieczna)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie

Plan nauczania


Miejscowości z których słuchacze uczęszczają na nasz kierunek Podolog to: Lublin, Puławy, Chełm, Zamość.
Dołącz i Ty!