Kurs ADR


Kurs przeznaczony jest dla osób chcących wykonywać przewóz materiałów niebezpiecznych ADR w zakresie podstawowym lub rozszerzonym (cysterny).
Kurs ADR dotyczy: kierowców zawodowych, którzy chcą uzyskać uprawnienia ADR i których uprawnienia wygasły (dla tych osób przygotowaliśmy kursy początkowe), kierowców zawodowych, którzy posiadają uprawnienia ADR i chcą przedłużyć ich ważność o kolejne 5 lat w ostatnim roku ich ważności (dla tych osób przygotowaliśmy kursy dokształcające).

Kurs ADR dla kierowców obejmuje:

  • szkolenie podstawowe ADR dla wszystkich klas szkolenie dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas w wymiarze, co najmniej 24 godzin lekcyjnych
  • szkolenie specjalistyczne ADR dla cystern do szkolenia można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR. Szkolenie dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze, co najmniej 16 godzin lekcyjnych

Cennik


  • ADR podstawowy 499 zł
  • ADR podstawowy + cysterny 899 zł

Zniżka dla studentów i absolwentów NASZEJ SZKOŁY – 100zł.


Terminy


  • luty 2018

W sytuacji kiedy nie zbierze się odpowiednia liczba osób w danym terminie, kurs przenoszony jest na termin kolejny.


Wymagania


  • ukończone 21 lat
  • prawo jazdy minimum kat. B
  • spełniać wymagania ustawy o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym