Technik Teleinformatyk – Szkoła Lublin

Technik Teleinformatyk Lublin - Szkoła Policealna Za Darmo


Technik Teleinformatyk - Szkoła w Lublinie


Technik teleinformatyk świadczy usługi z dziedziny telekomunikacji i informatyki, które są ukierunkowane na projektowanie i konfigurowanie sieci, transmisję danych w sieciach, konfigurowanie i eksploatowanie urządzeń i usług sieciowych. Podejmuje pracę związaną z elektroniką analogową i cyfrową oraz przetwarzaniem sygnałów, optoelektroniką światłowodową. Technik teleinformatyk posiada wiedzę z zakresu łączy radiowych i satelitarnych, systemów telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych oraz protokołów sieciowych.


Wiedza i umiejętności absolwenta


 • administrowanie sieciami teleinformatycznymi.
 • montowanie i eksploatacja systemów transmisyjnych;
 • projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych;
 • uruchamianie i utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich;
 • instalowanie i eksploatacje systemów komutacyjnych;

Kursy doszkalające


 • programista,
 • administrator sieci komputerowych
 • administrator baz danych

Perspektywa pracy


 • w serwisach komputerowych
 • w sklepach ze sprzętem komputerowym
 • w działach sprzedaży sprzętu teleinformatycznego
 • w salonach sieci komórkowych
 • własna działalność gospodarcza świadczącą usługi teleinformatyczne z zakresu przyłączy abonenckich, sieci komputerowych i sieci rozległych.

Kwalifikacje


 • EE.10 – Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
 • EE.11 – Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

Przedmioty specjalistyczne


 • język obcy w branży teleinformatycznej
 • działalność gospodarcza w branży teleinformatycznej
 • elektrotechnika i elektronika
 • transmisja danych i przetwarzanie sygnałów
 • urządzenia teletransmisyjne
 • sieci komputerowe
 • systemy i sieci transmisyjne
 • podstawy komutacji cyfrowej
 • pomiary elektryczne i elektroniczne
 • systemy komputerowe
 • konfiguracja i eksploatacja urządzeń teletransmisyjnych
 • administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • konfiguracja i pomiary systemów i sieci transmisyjnych

Wymagane dokumenty


 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki

Plan nauczania


Miejscowości z których słuchacze uczęszczają na nasz kierunek Technik Teleinformatyk to: Lublin, Puławy, Chełm, Zamość.
Dołącz i Ty!