Kadry i płace – Kurs Lublin

Kadry i Płace - Kurs Kadrowej Lublin - Szkoła Policealna


Kadry i płace - Kurs w Lublinie


Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzony jest zgodnie z zasadą, minimum teorii maksimum praktyki”. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem programu PŁATNIK i Symfonia Kadry-Płace. Kurs przygotowany i prowadzony w oparciu o najnowsze przepisy obowiązujące w 2017 roku!

Liczba godzin: 60
System weekendowy: 6-8 godzin przez ok 7-8 weekendów


Cennik


 • 799 zł

Zaproś znajomego a otrzymasz 50% zniżki na drugi wybrany dla siebie kurs.


Terminy


 • 24 lipiec

W sytuacji kiedy nie zbierze się odpowiednia liczba osób w danym terminie, kurs przenoszony jest na termin kolejny.


Absolwent otrzymuje


 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim

Program


MODUŁ I podstawowy – 68 godzin

 • Prawo pracy
 • Prowadzanie dokumentacji pracowniczej
 • Ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych
 • Zasady podlegania składkom na ubezpieczenia zdrowotne
 • Dokumentacja i rozliczenia z ZUS
 • Problematyka podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń
 • Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia
 • Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym
 • Płatnik
 • Program komputerowy kadrowo-płacowy Symfonia Kadry i Płace

MODUŁ II zaawansowany- 52 godziny

 • Prawo pracy – rozszerzenie wiadomości
 • System, rozkład i okres rozliczeniowy czasu pracy
 • Niewykonywanie pracy a prawo do wynagrodzenia
 • Telepraca
 • Umowy o zakazie konkurencji
 • Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
 • Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego
 • Zasady udzielania innych urlopów pracowniczych i zwolnień od pracy
 • Odprawy
 • Pozostałe świadczenia pozapłacowe dla pracownika
 • Rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych
 • Program komputerowy kadrowo-płacowy Optima Kadry, Płace

Plakat


Miejscowości z których słuchacze uczęszczają na nasz Kurs Kadrowy to: Lublin, Puławy, Chełm, Zamość.
Dołącz i Ty!