Język Polski dla obcokrajowców – Kurs Lublin

Język Polski dla Obcokrajowców Lublin - Kurs Języka Polskiego


Język Polski dla obcokrajowców - Kurs w Lublinie


Zajęcia z języka polskiego będą dostosowane indywidualnie dla każdego Słuchacza. Zajęcia są prowadzone w grupach 5-10 osobowych. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu od godziny 16.30 do 18.30.

Ilość godzin: 60.


Cennik


  • 799 złotych

Terminy


  • pierwsze zajęcia we wrześniu

Absolwent otrzymuje


  • świadectwo ukończenia kursu na drukach MEN

Miejscowości z których słuchacze uczęszczają na Kurs Języka Polskiego to: Lublin, Puławy, Chełm, Zamość.
Dołącz i Ty!