Instruktor Fitness – Kurs Lublin

Kurs Instruktora Fitness w Lublinie


Instruktor Fitness - Kurs w Lublinie


Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi we wszystkich klubach, ośrodkach fitness, szkołach na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz SKS-ów. Przygotowanie kursanta do podjęcia pracy lub otworzenia własnej działalności gospodarczej. Uczestnik po ukończeniu części ogólnej kursu, będzie mógł przystąpić do części specjalistycznej kursów instruktorskich Fitness oraz Kulturystyki. Uczestnik po ukończeniu kursu będzie przygotowany zarówno merytorycznie jak i praktycznie do prowadzenia zajęć zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Liczba godzin: 128 (32 h Instruktor rekreacji ruchowej – część ogólna, 96 h Instruktor Fitness – cześć specjalistyczna)
System weekendowy: 10-12 tygodni


Cennik


 • 320 zł część ogólna
 • 950 zł część specjalistyczna

Zniżka dla studentów, nauczycieli i absolwentów AWF – 100zł.


Terminy


 • do indywidualnego ustalenia

W sytuacji kiedy nie zbierze się odpowiednia liczba osób w danym terminie, kurs przenoszony jest na termin kolejny.


Wymagania


 • ukończone 18 lat
 • stan zdrowia pozwalający na udział w kursie

Absolwent otrzymuje


 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • legitymacje instruktorską ( za dodatkową opłatą 100 zł)
 • certyfikat w języku polskim

Program


Część ogólna
Ostateczny rozkład treści zajęć zostanie podany na 1 spotkaniu.

 • Wstępne sprawdzenie poziomu wiedzy kursantów
 • Rozdzielenie wybranych tematów referatów dla wszystkich słuchaczy
 • Historia kulturystyki i fitness w Polsce i na świecie
 • Teoria i metodyka rekreacji
 • Podstawowa przemiana materii oraz materiały energetyczne (białko, węglowodany i tłuszcz)
 • Podstawowe zasady dietetyczne i suplementacyjne
 • Humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej i sportu powszechnego (pedagogika, psychologia, socjologia)
 • Omówienie budowy anatomicznej ciała człowieka
 • Biomechanika człowieka
 • Techniczne nazewnictwo ćwiczeń, nauka omawiania
 • Organizacja i marketing imprez sportowych i rekreacyjnych
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Część specjalistyczna
Ostateczny rozkład treści zajęć zostanie podany na 1 spotkaniu.

 • Sprawdzian umiejętności ruchowych
 • Historia Fitness i Kulturystyki
 • Historia aerobiku
 • Podział zajęć na poszczególne formy i metodyka nauczania ruchu
 • Zasady pracy z muzyką
 • Wskazania i przeciwwskazania do rozpoczęcia treningu
 • Najczęstsze problemy zdrowotne wśród potencjalnych klientów
 • Zasady pracy z klientem
 • Pierwsza pomoc
 • Kiedy i w jaki sposób stosować psychologię motywacji
 • Kreacja własnego wizerunku podczas treningu jak i poza nim
 • Współpraca z klubem fitness
 • Współpraca z firmami branżowymi (suplementy, odzież, sprzęt sportowy)
 • Omówienie podstawowych kroków w aerobiku
 • Monitorowanie ćwiczeń
 • Zasady prowadzenia zajęć. Tok lekcji fitness
 • Podstawowe zasady budowania choreografii
 • Omówienie części głównej lekcji fitness i treningu siłowego podczas zajęć
 • Zasady bezpieczeństwa
 • Zasady treningu z obciążeniem
 • Znajomość czynnościowa mięśni – doskonalenie odpowiedniego doboru ćwiczeń siłowych do danych grup mięśniowych
 • Nauka budowania choreografii
 • Omówienie poszczególnych form aerobiku
 • Budowa i charakterystyka zajęć tanecznych
 • Doskonalenie poznanych umiejętności w samodzielnej pracy na zajęciach
 • Nauka samodzielnego prowadzenia mini zajęć (formy komunikacji, zwrotów, nazewnictwa, rozliczanie ćwiczeń i kroków, samodzielna praca z muzyką)
 • Gibkość i Streching – formy treningu i kształtowania
 • Pojęcie koordynacji ruchowej i wykorzystywanie podczas zajęć
 • Zalety i zasady stretchingu
 • Przetrenowanie treningowe i metody zwalczania

Plakat


Miejscowości z których słuchacze uczęszczają na nasz Kurs Instruktora Fitnessu to: Lublin, Puławy, Chełm, Zamość.
Dołącz i Ty!